WE ARE ACCEPTING APPLICATIONS FROM DRIVERS

Assured regular monthly income.
We offer new drivers opportunities for professional development.
We will be happy to welcome you to our team of committed drivers. 

 

OPENINGS AVAILABLE IMMEDIATELY.

 

WE OFFER:

 • Competitive compensation: earnings up to EUR 70 per day, including meals
 • Your own vehicle with above-standard equipment
 • Parking at your place of residence
 • Corporate working clothes and footwear
 • Modern Mercedes-Bend and Volvo 500 fleet
 • 24-hour on-site service and support
 • Regular training
 • Long-term payment
 • Work in a properous and established transport and logistics company
 • Professional conduct
 • Professional growth within the company

BENEFITS:

 • Beneficial mobile plans for employees and family members
 • Discounts on fuel ( VALATRANS Service Station, Liptál)
 • Discounts on tires
 • Discounts on purchases at the VALATRANS Service Station, Liptál
 • Discounts on purchases at the Valatrans Bistro, Liptál
 • The company has an exclusive agreement with ČSOB, thanks to which our employees have advantageous conditions for account management and mortgage processing

WE REQUIRE:

 • Driving license class C + E
 • Professional driving license
 • Digital card
 • Clean bill of health
 • Professional indemnity insurance
 • Diligence, loyalty, reliability

If you are interested in joining our team, fill out the non-binding form below. Our HR staff will be happy meet with you to answer your questions and give you an overview of the company.

Jana Hrňová – tel.: +420 603 271 277

Kariéra - pozice
Stisknutím tlačítka „odeslat“ níže poskytnete Vaše osobní údaje. Tyto údaje budou zpracovány společností VALATRANS a.s. se sídlem č.p. 483, 756 31 Liptál, IČO: 26783827, jakožto správcem osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení Vaší nabídky v souvislosti s výběrovým řízením na příslušnou pracovní pozici po dobu trvání takového výběrového řízení.
*
Berete na vědomí, že máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům,(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně,(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech,(v) na přenositelnost údajů,(vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle Správce, telefonicky na tel. čísle 725 266 266 nebo zasláním emailu na adresu info@valatrans.cz.
Sending